Korzyści z wykorzystania podręcznika Oblicza geografii 2 w szkole ponadpodstawowej

Geografia to przedmiot omawiający środowisko naturalne oraz powiązania z działalnością człowieka. Wiedza przekazywana na zajęciach w szkole może być interesująca dla uczniów, trzeba jednak poruszyć problemy bliskie mieszkańcom naszego kraju. Może w tym pomóc podręcznik “Oblicza geografii 2“. Jest to produkt wydawnictwa Nowa Era zyskujący coraz większe uznanie wśród pedagogów.

Ułatwione zapamiętywanie wiadomości

Podręcznik “Oblicza geografii 2” to wspólne dzieło kilku autorów: Tomasza Rachwała, Radosława Uliszaka, Krzysztofa Wiedermanna i Pawła Kroha. Książka ma niezwykle atrakcyjny układ, który może wzbudzać ciekawość młodych ludzi. Przy pierwszym zetknięciu się z kolorowymi stronami i dużą ilością ilustracji można mieć wrażenie, że czytamy nowoczesne czasopismo branżowe. Uczniowie na lekcjach nie muszą zapoznawać się z dużą ilością czystego tekstu, lecz mają do dyspozycji wykresy, schematy i tabele ułatwiające przyswajanie wiedzy. Na wielu stronach znajdziemy mapy pozwalające na lepszą orientację w geografii świata i realiach miejsc odległych dla osób mieszkających w Polsce.

Tematy związane z życiem młodych ludzi

“Oblicza geografii 2” to książka omawiające tematy społeczne i ekonomiczne, które są bliskie młodzieży. Może to prowadzić do dyskusji zarówno na lekcjach z nauczycielem, jak i w gronie najbliższych. Podręcznik zawiera komentarz nawiązujący do codziennego życia, a także wyjaśnienie przyczyn i skutków różnego typu zjawisk zachodzących na całym świecie. Po każdym ważnym temacie zamieszczono podsumowanie oraz ćwiczenia, dzięki którym uczniowie mogą wygodnie przygotowywać się do kolejnych lekcji lub planowanych sprawdzianów.

Nauka interpretacji danych statystycznych

Autorzy książki “Oblicza geografii 2” prezentują dane statystyczne oraz podstawowe sposoby ich analizy. Doskonalenie umiejętności rozumienia danych liczbowych ma szczególne znaczenie w sytuacji, gdy młodzież każdego dnia korzysta z serwisów online przekazujących ogromną ilość informacji. Z tego względu propozycja wydawnictwa Nowa Era to realne wsparcie w nauce dla uczniów, a także nauczycieli, którym zależy na przygotowaniu swoich wychowanków do świadomego wejścia w dorosłość.

About the Author

You may also like these