Jak skutecznie uczyć geografii w szkołach ponadpodstawowych

Po ukończeniu szkoły podstawowej każdy uczeń powinien wiedzieć, że tylko samodzielne uzupełnianie swojej wiedzy zapewni sukces w przyszłości. Uświadomienie tego faktu jest zadaniem dla pedagogów kierujących uczniów do wiarygodnych źródeł informacji. Wsparciem tych działań może być nowoczesny podręcznik, taki jak “Oblicza geografii 2” proponowany przez wydawnictwo Nowa Era. Warto przyjrzeć mu się bliżej.

Atrakcyjna nauka geografii

Wydawnictwo Nowa Era jest znane z publikacji o nowoczesnym układzie, które wykorzystują atrakcyjną formę w celu skutecznego przekazywania wiedzy młodym ludziom. Nie inaczej jest w przypadku książki “Oblicza geografii 2”. Jest to wspólne dzieło aż 4 autorów: Tomasza Rachwała, Radosława Uliszaka, Krzysztofa Wiedermanna oraz Pawła Kroha. Postawili sobie oni za cel ułatwienie nauki osobom dopiero wchodzącym w dorosłość. W związku z tym książka zawiera dużą ilość ilustracji, wykresów i schematów, dzięki którym uczniowie mogą przyswajać wiedzę bez uczucia zniechęcenia, które mogą wywoływać niektóre inne pozycje dostępne na polskim rynku.

Problemy bliskie młodzieży

Podręcznik “oblicza geografii 2 (tania książka)” porusza problematykę społeczną i ekonomiczną, której skutki młodzi ludzie mogą dostrzec w swoim najbliższym otoczeniu. W wielu przypadkach wywołuje to dyskusje w gronie rodziny i przyjaciół. Rozmowy te można przenieść na grunt zajęć szkolnych i uzupełnić fachowym komentarzem nauczyciela. Młodzież często bezwiednie przejmuje poglądy rodziców lub starszego rodzeństwa, dlatego dyskusje na lekcjach mogą spowodować uzupełnienie wiedzy i wyciągnięcie nieoczekiwanych wniosków. 

Samodzielna nauka w domu

“Oblicza geografii 2” to pozycja, dzięki której uczniowie mogą powtórzyć i ugruntować wiadomości przekazywane w szkole. Po każdym ważnym temacie zamieszczono podsumowania oraz ćwiczenia pozwalające na samodzielną weryfikację aktualnego poziomu wiedzy. Jest to wsparcie uczniów, którzy chcą jak najlepiej przygotować się do zaplanowanego sprawdzianu lub zaskoczyć nauczyciela wiedzą na kolejnych lekcjach.

About the Author

You may also like these