Jak prowadzić atrakcyjne lekcje geografii w szkołach ponadpodstawowych

Zachęcenie młodzieży do zgłębiania wiedzy to pierwszy krok do uzyskania dobrych wyników nauczania w liceum ogólnokształcącym lub technikum. Nauczyciele powinni stosować atrakcyjne pomoce naukowe i przekazywać wiadomości w sposób zrozumiały dla młodych ludzi. Wsparciem pedagoga może być podręcznik taki jak “Oblicza geografii 2” opracowany przez wydawnictwo Nowa Era. Jest to pozycja uzyskująca coraz szersze uznanie specjalistów.

Wiedza związana z codziennym życiem

Wiadomości przekazywane w szkołach są często traktowane jako mało przydatne w dorosłym życiu. Uczniowie zastanawiają się nad wykorzystaniem skomplikowanych zadań rozwiązywanych na lekcjach matematyki lub fizyki. Przedmioty przyrodnicze są bardziej lubiane z wielu powodów. Jednym z nich jest bezpośredni związek omawianych tematów z otoczeniem młodych ludzi. Rozpoznają oni problemy społeczne i ekonomiczne występujące w swoim miejscu zamieszkania, ale nie zawsze potrafią je właściwie nazwać i poddać analizie.

Wiedza przekazywana w podręczniku “Oblicza geografii 2” może w tym pomóc, pod warunkiem, że zajęcia będą uzupełnione profesjonalnym komentarzem nauczyciela. Powinien on przedstawić uczniom swój punkt widzenia na kwestie społeczne i polityczne, przy uwzględnieniu szerokiej wiedzy z wielu dziedzin nauki. Nie mniej ważne jest podkreślenie doświadczenia życiowego, bez którego niemożliwa jest ocena wielu zjawisk zachodzących na świecie.

Nowoczesny układ i duża ilość ilustracji

Nie można zapominać, że informacje przekazywane w atrakcyjny sposób zawsze będą łatwiej zapamiętywane. Książka “Oblicza geografii 2” została przygotowana przez aż 4 autorów, oto ich nazwiska: Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann i Paweł Kroh. Współpraca kilku osób zaowocowała komentarzem napisanym językiem przystępnym dla uczniów oraz wykorzystaniem dużej ilości elementów graficznych.

W podręczniku zamieszczono ilustracje, wykresy, mapy schematy i tabele, bez których nauka geografii byłaby dużo trudniejsza. Książka zawiera też ćwiczenia podsumowujące, dzięki którym uczniowie mogą samodzielnie sprawdzić stan swojej wiedzy. “oblicza geografii 2 (tanio kupisz tutaj)” to pozycja, która powinna być brana pod uwagę do stosowania w każdej szkole ponadpodstawowej.

About the Author

You may also like these